1Von Niebelschütz Gleinitz Johann
2Von Niebelschütz Gleinitz Magdalena
3Von Niebelschütz Gleinitz Nikolaus

notes : photo : son :

Retour Patronymes